KURY | WIOSENNA DEPRECHA TOUR - 19.4.2024
19.04.2024 start godz.: 19:00
ENEJ - VESNA TOUR - 20.4.2024
20.04.2024 start godz.: 20:00
ARMIA - 21.4.2024
21.04.2024 start godz.: 19:00
KAPITAN NEMO - 26.4.2024
26.04.2024 start godz.: 20:00
FOREVER NIGHT IN WIATRAK - 27.4.2024
27.04.2024 start godz.: 20:00
THE EXPLOITED - 11.5.2024
11.05.2024 start godz.: 19:00
PENDRAGON   - 25.5.2024
25.05.2024 start godz.: 17:00
PENDRAGON   - 26.5.2024
26.05.2024 start godz.: 15:00
BONUS RPK - 1.6.2024
01.06.2024 start godz.: 20:00
VADER - 16.6.2024
16.06.2024 start godz.: 18:30
RPWL - 12.9.2024
12.09.2024 start godz.: 19:00
CRYSTAL VIPER - EUROPEAN TOUR - 21.9.2024
21.09.2024 start godz.: 19:30
KĘKĘ - TRASA 4:01 - 12.10.2024
12.10.2024 start godz.: 20:00
FUCK OFF FESTIVAL - 14.12.2024
14.12.2024 start godz.: 19:00