‎ØRGANEK - 15.11.2018
15.11.2018 start godz.: 20:00
CLOSTERKELLER - ABRAKADABRA 2018 - 16.11.2018
16.11.2018 start godz.: 20:00
SSOGE+  Helroth+ Merkfolk+ Cronica - 23.11.2018
23.11.2018 start godz.: 19:30
0.S.T.R.  - 24.11.2018
24.11.2018 start godz.: 20:00
PIDŻAMA PORNO - 30.11.2018
30.11.2018 start godz.: 20:00
IRA -THE BEST OF ! SOLD OUT ! - 1.12.2018
01.12.2018 start godz.: 20:00
KAT I ROMAN KOSTRZEWSKI - 7.12.2018
07.12.2018 start godz.: 20:00
FARBEN LEHRE + ANALOGS - 8.12.2018
08.12.2018 start godz.: 20:00
JELONEK - 14.12.2018
14.12.2018 start godz.: 20:00
HEMP GRU XX ETER - 15.12.2018
15.12.2018 start godz.: 21:00
SYLWESTER 2018 - 31.12.2018
31.12.2018 start godz.: 20:00
DR MISIO - 25.1.2019
25.01.2019 start godz.: 20:00
SZPAKU - ATYPOWY - 2.3.2019
02.03.2019 start godz.: 20:00
IRA -THE BEST OF / WIOSNA 2019 - 30.3.2019
30.03.2019 start godz.: 20:00

Nie ma takiego koncertu