MESAJAH - zmiana daty: 04.02.2023 - 2.12.2022
02.12.2022 start godz.: 20:00
ORGASMATRON, ALCOHOLICA, 4 SZMERY - 3.12.2022
03.12.2022 start godz.: 19:30
SORRY BOYS - TRASA RENESANS - 4.12.2022
04.12.2022 start godz.: 19:00
LEJ MI PÓŁ - ŁABĘDZI ŚPIEW TOUR - 9.12.2022
09.12.2022 start godz.: 20:00
PIOTR ZIOŁA - TRASA WARIAT - 10.12.2022
10.12.2022 start godz.: 20:00
SARIUS  - 16.12.2022
16.12.2022 start godz.: 20:00
JELONEK - 17.12.2022
17.12.2022 start godz.: 20:00
SYLWESTER 2022 | KLUBÓWKA DOMÓWKA - 31.12.2022
31.12.2022 start godz.: 20:00
KAZIK - 3.2.2023
03.02.2023 start godz.: 20:00
Forever Night Walentynki | Marcus Meyn (Camouflage) - 11.2.2023
11.02.2023 start godz.: 20:00
KOBRANOCKA, RÓŻE EUROPY, SZTYWNY PAL AZJI - 24.2.2023
24.02.2023 start godz.: 20:00
FREEDOM - Raw Hardstyle Event - 25.2.2023
25.02.2023 start godz.: 21:00
PATRYCJA MARKOWSKA - 3.3.2023
03.03.2023 start godz.: 20:00
FORCED TO MODE - A+B Special - Live  - 24.3.2023
24.03.2023 start godz.: 20:00
FORCED TO MODE - A+B Special - Live  - 25.3.2023
25.03.2023 start godz.: 20:00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CK Wiatrak W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

1. Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie przebywa na kwarantannie
jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie klubu, jak również u dystrybutorów biletów. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia, jednak forma ta nie jest preferowana ze względu na utrudnienia we wpuszczaniu publiczności. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
4. Klub zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
5. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu.
6. Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia
7. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
8. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
9. Obsługa Klubu jest wyposażena w środki ochrony osobistej.
10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń obsługi Klubu.
11. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń.
12.Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
13. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone oraz w systemach wentylacji nie jest wykorzystywane powietrze pochodzące z recyrkulacji.
14. Klub informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: klubwiatrak@gmail.com
15. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie klubu CK Wiatrak mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.


Poniżej prezentujemy tekst oświadczenia uczestnika koncertu ( metoda: kopiuj/wklej/uzupełnij)

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego Oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas występowania na terenie polski epidemii wirusa sars-cov-2 w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu:

NAZWA KONCERTU: .......................................................................................
Niniejszym oświadczam, że na dzień uczestnictwa w wydarzeniu, według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz: nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ MASECZKI I ZAKRYWAĆ NIMI USTA I NOS.
PRZED WEJŚCIEM NA TEREN KONCERTU OBOWIĄZUJE DEZYNFEKCJA RĄK.

…......................................
Imię i Nazwisko ( drukowanymi)

….....................................
PODPIS

DANE TRACKINGOWE:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w koncercie
Numer telefonu kontaktowego (mobilnego): ….....................................
Adres zamieszkania (przez najbliższe dwa tygodnie od daty odbycia się wydarzenia):
….....................................................................................................
….....................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie przez Klub CK Wiatrak – Art Division oraz zgodnie z zapisami Regulaminu Imprezy oraz na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych niezbędnych na wypadek przekazania ich na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku zakażenia lub wykrycia kontaktu z osoba zarażoną COVID-19. Administratorem danych osobowy jest Klub CK Wiatrak – Art Division:41-806 Zabrze, ul.Wolności 395, kontakt: klub@wiatrak.art.pl. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Imprezy do 14 dni od daty koncertu.

…..…............................
PODPIS

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEKAZAĆ ORGANIZATOROWI NAJPÓŹNIEJ W DNIU KONCERTU W FORMIE PAPIEROWEJ.


ABC, czyli co warto wiedzieć, zanim zapytasz :)

BILETY NA KONCERTY. ( aktualizacja z dn 10.10.2018)

Bilety można aktualnie kupić przez naszą stronę internetową (przycisk KUP BILET ONLINE )
oraz w GOINGAPP.PL, EVENTIM.PL , BILETOMAT.PL.
Stacjonarnie - bilety z dużym wyprzedzeniem czasu można nabyć w Empikach.
W pozostałych punktach sprzedaży stacjonarnej ( sklepy muzyczne- jeśli taka opcja jest dostępna) o terminie rozpoczęcia sprzedaży biletów kolekcjonerskich informujemy w opisie imprezy .
Tam też wymienione są wszystkie punkty, w których w sprzedaż będzie prowadzona .

Bezpośredni link do biletów przez stronę klubu Wiatrak - https://wiatrak.art.pl/bilety

Sprzedaż obsługuje aktualnie system GOINAPP.PL - bilet jest wysyłany bezpośrednio na maila osoby kupującej w postaci kodu QR. Pilnujcie kodów.. raz zeskanowany, nie pozwala wejść kolejnej osobie z takim samym kodem. Jeśli chcecie podzielić zakupiony bilet zbiorowy na pojedyncze, możecie to zrobić bezpośrednio w aplikacji. 

Jak to działa? Pomocne informacje znajdziecie tutaj:  ‎https://goingapp.pl/faq‎
W razie problemów z biletami lub ich brakiem proszę niezwłocznie skontaktować się obsługą klienta: support@goingapp.pl


JAK KUPIĆ BILET ONLINE ?

1. wybierz koncert, który cię interesuje i kliknij ikonkę KUP BILET ONLINE.

2. dokładnie wypełnij formularz , wybierasz formę płatności i zapłać za bilet.

3. odbierz maila z biletem elektronicznym, nie musisz drukować, wystarczy w telefonie.

Uwaga: zdarzają się inne rozwiązania sprzedażowe np inne punkty sprzedaży przy tzw imprezach gościnnych.
W takich wypadkach zamieszczamy info o zmianach w opisie wydarzenia.

PRZEKAZANIE BILETU ONLINE INNEJ OSOBIE:

Bilety są wysyłane na maila osoby kupującej. Jeśli kupiłeś kilka i chcesz je podzielić między znajomych, lub chcesz je komuś przekazać możesz to zrobić w aplikacji goingapp: info https://goingapp.pl/faq‎

Ważne:
Żeby nie paść ofiarą oszustwa kupujcie bilety tylko ze źródeł,które podajemy na stronie.
Bardzo często się też zdarza, że bilety są wyprzedane i wtedy szukacie możliwości odkupienia od kogoś biletu.
Zanim to zrobicie, upewnijcie się czy wszytko jest OK, sprawdźcie sprzedawcę, w razie konieczności weryfikacji skontaktujcie się z nami.
Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu zakupu biletów lub problem z systemem bardzo prosimy o kontakt na adres: support@goingapp.pl lub rezerwacje@wiatrak.art.pl

ZMIANA TERMINU KONCERTU:
Jeśli data koncertu ulegnie zmianie bilet można zwrócić w ciągu 7 dni lub po prostu zatrzymać na nowy termin/ będzie on dalej ważny.

ZWROTY/ ODWOŁANIE KONCERTU:
W przypadku odwołania imprezy lub zmiany jej terminu Organizator zwraca uczestnikom wyłącznie koszt biletu.

Zgodnie z prawem konsumenckim w przypadku transakcji internetowych dotyczących wydarzeń rozrywkowych, sportowych czy kulturalnych z oznaczonym terminem, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy w razie rezygnacji z zamówienia. (podstawa prawna: art 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta)
Zwrot biletów jest możliwy jedynie w przypadku odwołania lub zmiany daty koncertu przez Organizatora.
Zwroty są wykonywane wg regulaminu poszczególnych operatorów sprzedaży.

Bilety zakupione w sklepach muzycznych oraz w Empikach przyjmowane są w tylko miejscu zakupu w ciągu 14 dni od daty odwołania imprezy.

OGRANICZENIA WIEKOWE +16
Minimum wiekowe bywalca koncertów ustaliliśmy na 16 lat. Wiek poniżej 16 lat , pod opieką osoby dorosłej , za pisemną zgoda rodziców. ( plik formularza do pobrania pod każdym wydarzeniem). Nie jest to żadna dyskryminacja ;). My tylko nie chcemy, żebyście  w nocy po koncercie sami wracali do domu.

POMOC W ORGANIZACJI KONCERTU
Jeżeli chcesz pomóc w organizacji koncertu swojego ulubionego artysty to możesz np:
- udostępnić koncert na portalach społecznościowych, poinformować i zaprosić znajomych
- zabrać z klubu (jeśli są) plakaty i rozwiesić na uczelni, w zaprzyjaźnionym sklepie , pubie.
Przypominamy, że plakaty można powiesić tylko w miejscach dozwolonych,do tego przeznaczonych.
Nie wolno wieszać plakatów na słupach/tablicach oznaczonych jako własność agencji/firmy reklamowych!

INFO DLA MŁODYCH KAPEL/ SUPPORTOWANIE
Jeśli chcecie zagrać koncert w roli supportu, to prosimy, najpierw skontaktujcie się z głównym wykonawcą. Jeśli zgodzi się na wasz zespół jako support, to witamy w na pokładzie. Piszcie wtedy do nas i wysyłajcie ridery: koncerty@wiatrak.art.pl.

 

APARATY FOTOGRAFICZNE - MOŻNA WNOSIĆ, KAMERY - NIE MOŻNA WNOSIĆ.
Aparaty fotograficzne - można robić zdjęcia koncertu do woli (przed barierkami)
Podczas koncertów zabronione jest jednak używanie urządzeń umożliwiających profesjonalne nagrywanie dźwięku oraz obrazu.
Powyższe ustalenie nie jest naszym wymysłem, tylko jednym z postanowień kontraktów z zespołami.
W 99% procentach ten zakaz nie dotyczy telefonów komórkowych, jednak jeśli artysta sobie tego nie życzy, wtedy takie info zamieszczamy w opisie imprezy.

 

JAK TRAFIĆ DO WIATRAKA I JAK WYJECHAĆ PO IMPREZIE?
Prawie wszystko na ten temat w dziale DOJAZD- WYJAZD, który poszerzyliśmy o rozkład jazdy tramwajowej z przystanku obok Wiatraka, godziny odjazdu autobusów i pociągów.
Zmotoryzowani- z każdej strony dojedziesz Drogowa Trasą Średnicową ( zjazdy z trasy na ul Wolności są bardzo blisko klubu)

WPUSZCZANIE NA KONCERTY A... GODZINA ICH ROZPOCZĘCIA.
Przy większości koncertów, wpuszczenie publiczności trwa zazwyczaj koło godziny. Dlatego też na plakatach imprezę podajemy "planowany plus minus" czas rozpoczęcia imprezy, a nie występ gwiazdy.

DOKUMENTY.
Każda osoba przychodząca do Wiatraka powinna posiadać ważny dokument tożsamości. Wielu z Was zapomina o tym, gdy chcemy sprawdzić czy jesteście pełnoletni ( zwłaszcza przy barze) pojawia się problem. Prosty przykład: masz 18 lat, nie masz dokumentów, wyglądasz "zbyt młodo" - zapomnij o alkoholu.
Nie nabieramy się na argument: "kto bierze na imprezę dokumenty?". Otóż, jeżeli impreza odbywa się w Wiatraku, niechaj zabierają je wszyscy.

BEZPIECZEŃSTWO / REGULAMIN WIATRAKA.
Tak naprawdę, to chodzi o to, by było bezpiecznie. Wiatrak jest bezpiecznym klubem i niech tak zostanie.
Wchodząc do klubu, możecie zostać podani kontroli. Do klubu nie wolno wnosić niebezpiecznych narzędzi, żadnych zakazanych używek, butelek itd ( reszta dokładnie opisana w regulaminie)
Chcielibyśmy Was zapewnić, że wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i takie małe niedogodności z tym związane nie powinny wpłynąć na Wasze samopoczucie i zabawę.
Naszą złotą zasadą jest: My nie przeszkadzamy CI w zabawie, o ile TY bawiąc się, nie przeszkadzasz INNYM uczestnikom.
Krótko mówiąc Twoja wolność i prawo do zabawy kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego.
Jeśli nie potrafisz tego pojąć i zaakceptować to... to nie jest klub dla ciebie.

OGRÓDEK/ PALARNIA
Od jakiegoś czasu mamy duży ogródek ( wyjście na drugą stronę), w którym jest już tyle miejsca, że i możecie odsapnąć, i zapalić. Nikt już nikomu nie siedzi na plecach :) Jeśli nie możecie trafić zapytajcie kogoś z ekipy Wiatraka, wskaże wam drogę :)

WYCHODZENIE Z KLUBU W TRAKCIE IMPREZY "NA CHWILĘ".
Bardzo często jest tak, że w trakcie trwania imprezy chcecie wyjść z klubu. Czasem najzwyczajniej w świecie po to, by załatwić jakąś sprawę, a potem powrócić na imprezę.
Niestety, nie zgadzamy się na to. Nie kierujemy się przy tym jakimiś skomplikowanymi zasadami.
Takie wychodzenie "na chwilę" zakłóca porządek i przedłuża wpuszczanie publiczności.
Skoro jesteśmy uczciwi wobec Was, odwdzięczajcie się tym samym.

SZATNIA.
W trakcie trwania koncertu nie wydajemy rzeczy z szatni, chyba, że ktoś chce wcześniej wyjść z imprezy.
Nie odpowiadamy za "rzeczy cenne" pozostawione w szatni więc nie zostawiajcie swoich komórek, portfeli, świadectw maturalnych ani właśnie odebranych walizek z wygraną z LOTTO. Rzeczy nie odebrane z szatni trzymamy przez 14 dni po koncercie - w tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na odbiór pozostawionych rzeczy. Po tym terminie nieodebrane rzeczy wrzucamy do pojemników PCK. Niestety nie mamy miejsca na ich dłuższe składowanie.

ALKOHOL I INNE NAPOJE.
Mamy piwo lane, butelkowe, wódki czyste i kolorowe. Szału w wyborze nie ma, ale jesteśmy czynni tylko w trakcie koncertów. Cola, soki, woda, chipsy, paluszki itd itp
Tylko pełnoletnim osobom sprzedajemy alkohol. Dorosły który kupuje nieletniemu alkohol dostać u nas "wilczy bilet". Alkoholu wnosić nie wolno, to chyba jasne. Próba przemycenia, zazwyczaj kończy się konfiskatą.

ZGUBIONE - ZNALEZIONE
Zwyczajem jest, że jeśli znajdziesz cudzą własność, zostawiasz "na barze". Jeśli coś zgubisz, to właśnie tam zapytaj. Możesz tez zadzwonić po imprezie. Sądząc po dotychczasowych doświadczeniach, są duże szanse, że odzyskasz to co straciłeś.

TO I OWO O WIATRAKU:
Mamy już 15 lat, może nawet więcej, zależy kto i jak liczy :)

Budynek, który sami remontowaliśmy na potrzeby klubu CK Wiatrak zbudowano w 1872 roku.
Do II wojny światowej była tam Konsumverain Luize Grube i kantyna górnicza, kopalniana polsko-niemiecka straż pożarna ( na wieży znajdował się dzwon) oraz "sala na potańcówki" - na których być może bawiły się właśnie wasze prababcie i pradziadkowie.
Co prawda nie było jeszcze gitary elektrycznej, nikt nie słyszał o rocku, metalu czy hip hopie, ale z pewnością bawili się doskonale.
Klub CK Wiatrak jest niezależnym centrum kultury, co w prostych słowach oznacza ,że nie jest na dotacjach i musi sobie finansowo radzić sam.
W klubie działa też Stowarzyszenie Wiatrak - organizacja pozarządowa non profit, która organizuje akcje charytatywne.

.............................................................................................................................................

Klub CK Wiatrak
41-806 Zabrze, ul.Wolności 395
tel: +48 880424128, +48 795489764
website: www.wiatrak.art.pl
Dołącz do nas na facebooku:
www.facebook.com/klubwiatrak

............................................................................................................................................

POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Ogólne postanowienia.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest niesprzedawanie i nieudostępnianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych użytkownika serwisu https://www.wiatrak.art.pl osobom trzecim. Strona posiada certyfikat bezpieczeństwa.

Dane osobowe.

Klub CK Wiatrak dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych. 
Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Klub CK Wiatrak staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania zakupu biletów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klub CK Wiatrak, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających bilety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w celu prowadzenia promocji/ newsletter informujący o możliwości zakupienia biletów na sezon koncertowy w Klubie Wiatrak (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych p, zachęcamy do kontaktu na adres: Klub CK Wiatrak, ul. Wolności 395, 41-800 Zabrze.
W przypadku osób nabywających bilety, które podały swoje dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia biletów – osoby te mogą samodzielnie wypisać się z newslettera lub w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Klub CK Wiatrak po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupu biletów, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Jednocześnie Klub CK Wiatrak informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie klubu https://wiatrak.art.pl lub www.facebook.com/klubwiatrak/ i innych portalach społecznościowych Klubu Wiatrak oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cookies (Ciasteczka).

Strona Klubu Wiatrak https://www.wiatrak.art.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies stosowany jest jedynie w celach zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności.
Serwis internetowy www.wiatrak.art.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe i kontaktowe użytkowników podane na stronach innych niż www.wiatrak.art.pl, do których mogą prowadzić linki zawarte w treści strony.Regulamin CK Wiatrak:
regulamin
 

Oświadczenie dla opiekunów osób nieletnich (proszę wydrukować i wypełnić)

Oświadczenie

Oświadczenie uczestnika koncertuw związku ze stanem epidemii COVID-19 (proszę wydrukować i wypełnić)

Oświadczenie