XIII STOLETI  - 24.10.2020
24.10.2020 start godz.: 20:00
KOBRANOCKA, SZTYWNY PAL AZJI, RÓŻE EUROPY  - 30.10.2020
30.10.2020 start godz.: 20:00
CLOSTERKELLER  - 31.10.2020
31.10.2020 start godz.: 20:00
IRA - SOLD OUT !!! - 7.11.2020
07.11.2020 start godz.: 20:00
STRACHY NA LACHY - 13.11.2020
13.11.2020 start godz.: 20:00
PIDŻAMA PORNO - 14.11.2020
14.11.2020 start godz.: 20:00
HAPPYSAD - 20.11.2020
20.11.2020 start godz.: 19:00
KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI - 21.11.2020
21.11.2020 start godz.: 19:00
ŁYDKA GRUBASA + ZENEK KUPATASA  - 28.11.2020
28.11.2020 start godz.: 20:00
DIARY OF DREAMS - 6.3.2021
06.03.2021 start godz.: 20:00
CLAN OF XYMOX - SPRING TOUR 2021 - 13.3.2021
13.03.2021 start godz.: 20:00
THE RUMJACKS  - 8.4.2021
08.04.2021 start godz.: 19:00
PUNKY REGGAE LIVE  - 9.4.2021
09.04.2021 start godz.: 19:00
PENDRAGON - 16.4.2021
16.04.2021 start godz.: 20:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Ogólne postanowienia.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest niesprzedawanie i nieudostępnianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych użytkownika serwisu https://www.wiatrak.art.pl osobom trzecim. Strona posiada certyfikat bezpieczeństwa.

Dane osobowe.

Klub CK Wiatrak dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych. 
Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Klub CK Wiatrak staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania zakupu biletów oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klub CK Wiatrak, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających bilety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w celu prowadzenia promocji/ newsletter informujący o możliwości zakupienia biletów na sezon koncertowy w Klubie Wiatrak (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych p, zachęcamy do kontaktu na adres: Klub CK Wiatrak, ul. Wolności 395, 41-800 Zabrze.
W przypadku osób nabywających bilety, które podały swoje dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia biletów – osoby te mogą samodzielnie wypisać się z newslettera lub w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Klub CK Wiatrak po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupu biletów, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Jednocześnie Klub CK Wiatrak informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie klubu https://wiatrak.art.pl lub www.facebook.com/klubwiatrak/ i innych portalach społecznościowych Klubu Wiatrak oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cookies (Ciasteczka).

Strona Klubu Wiatrak https://www.wiatrak.art.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies stosowany jest jedynie w celach zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności.
Serwis internetowy www.wiatrak.art.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe i kontaktowe użytkowników podane na stronach innych niż www.wiatrak.art.pl, do których mogą prowadzić linki zawarte w treści strony.