HAPPYSAD - 20.10.2018
20.10.2018 start godz.: 20:00
PERCIVAL SCHUTTENBACH - 26.10.2018
26.10.2018 start godz.: 20:00
BRACIA FIGO FAGOT - 27.10.2018
27.10.2018 start godz.: 20:00
GUNS N ’ROSES TRIBUTE SHOW - 2.11.2018
02.11.2018 start godz.: 20:00
OBERSCHLESIEN - 3.11.2018
03.11.2018 start godz.: 20:00
ACID DRINKERS - 9.11.2018
09.11.2018 start godz.: 20:00
ŁYDKA GRUBASA + LEJ MI PÓŁ - 10.11.2018
10.11.2018 start godz.: 20:00
‎ØRGANEK - 15.11.2018
15.11.2018 start godz.: 20:00
CLOSTERKELLER - ABRAKADABRA 2018 - 16.11.2018
16.11.2018 start godz.: 20:00
0.S.T.R.  - 24.11.2018
24.11.2018 start godz.: 20:00
PIDŻAMA PORNO - 30.11.2018
30.11.2018 start godz.: 20:00
IRA -THE BEST OF - 1.12.2018
01.12.2018 start godz.: 20:00
KAT I ROMAN KOSTRZEWSKI - 7.12.2018
07.12.2018 start godz.: 20:00
FARBEN LEHRE + ANALOGS - 8.12.2018
08.12.2018 start godz.: 20:00
JELONEK - 14.12.2018
14.12.2018 start godz.: 20:00

02.11 - GUNS N ’ROSES TRIBUTE SHOW Kup bilet

10.11 - ŁYDKA GRUBASA + LEJ MI PÓŁ Kup bilet

16.11 - CLOSTERKELLER - ABRAKADABRA 2018 Kup bilet